Khóa học Canva cho người mới 2022

Giá gốc là: 5,000,000 ₫.Giá hiện tại là: 3,000,000 ₫.

Ngày cập nhật
31/12/2022
Hướng dẫn sử dụng

Khóa học Canva cho người mới 2022 sẽ giúp cho bạn nắm được các kiến thức cơ bản về Canva và biết cách tạo những ấn phẩm thiết kế TỐT phục vụ cho công việc kinh doanh của bạn.

    Bình Minh Canva - Thiết kế dễ như chơi!